Skip to main content

Inzicht en controle over alle logistieke processen

 

Voor vrijwel ieder WMS geldt dat ze ontworpen zijn om in een papierloze omgeving de arbeid in het primaire logistieke proces geautomatiseerd aan te sturen. Dat kan in alle onderdelen van het proces. Onderstaand de belangrijkste logistieke processen waarin een WMS ondersteund.

Inbound

Inbound processen betreffen alle inkomende goederen- en informatiestromen. Zowel die van de leverancier als de te ontvangen retouren van klanten. Rondom de inbound subprocessen goederenontvangst, controleren en wegzetten (put-away) kunnen WMS systemen ondersteunen op diverse onderdelen, waaronder:

 • Ontvangen en verwerken van een vooraanmelding, DESDADV en/of ASN
 • Ontvangst en registratie van diverse logistieke eenheden en ladingdragers
 • Controles op aantallen, kwaliteit en andere parameters zoals temperatuur of THT (gericht of steekproefsgewijs) 
 • Ontvangst en verwerken van retouren
 • Genereren van labels
 • Het sturen van ontvangen voorraad naar een specifieke zone (groep) tijdelijke, pick- en/of bulklocaties
 • Rekening houden met diverse opslagkarakteristieken en -restricties van zowel locaties als artikelen
 • Slotting; het bepalen van de optimale locatie gebasseerd op rotatiekenmerken
 • Dubbelspel; het efficiënt combineren met andere logistieke taken (zoals het picken van een volle pallet na het voltooien van een wegzettaak op een nabij gelegen locatie.

Outbound

Outbound processen betreffen alle uitgaande goederen- en informatiestromen. Belangrijke onderdelen daarbij zijn ondermeer picking, consolideren, verpakken en het plannen van de diverse logistieke activiteiten. De inrichting van deze processen kan erg verschillen per bedrijf omdat karakteristieken zoals type klanten, assortimenten en orderkarakteristieken in belangrijke mate bepalen hoe het proces het beste vorm gegeven kan worden. Hoe complexer het geheel, des te belangrijker de besturende rol van een WMS. Daarbij geldt steeds vaker dat een WMS moet kunnen communiceren met diverse vormen van mechanisatie. Daarbij kunnen diverse eisen gesteld worden aan een WMS, waaronder:

 • Het slim kunnen plannen van logistieke activiteiten
 • Een veelheid aan in te zetten pickmethodieken (o.a. order, batch, cluster, multiclient, mutlizone)
 • Simultaan of flexibel inzetten van pickmethodieken in verschillende pickgebieden
 • Picktaken toewijzen rekening houdend met diversiteit aan Material Handling Equipment zoals pompwagens, pickkarren, heftrucks en heftrucks.
 • Intelligentie om picktaken slim te plannen en/of clusteren
 • Aansturing van paktafels
 • Registratie voorraadverplaatsing naar de wagen en/of afboeken van uitgaande voorraad
 • Consolideren
 • Verpakken
 • Organiseren Value Added Logistics (VAL) of Value Added Services (VAS)
 • Controles op aantallen en kwaliteit (gericht of steekproefsgewijs)
 • Genereren en printen pakbon en/of versturen DESADV

Rewarehousing

Rewarehousing is een verzamelnaam voor de logistieke processen die bijdragen aan gezonde randvoorwaarden in een magazijn zoals replenishent (aanvullen van picklocaties), het verplaatsen van voorraaden, het optimaliseren van je locaties en de telprocessen. Het gaat hierbij kortom om alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de uitgangspunten te creëren om efficiënt en foutloos te kunnen werken. Daarbij valt te denken aan:

 • Het aanmaken en toewijzen van verplaatstaken
 • Actieve replenishment en passieve replenishment (o.a. ordergestuurd, threshold)
 • Locatiebeheer en het optimaliseren van de bezettingsgraad
 • Het herpositioneren van voorraad o.b.v. geactualiseerde rotatiekenmerken
 • Het inrichten van actiestraten en andere (tijdelijke) zones 
 • Teltaken integreren in diverse processen
 • Cycle counting

Interne ondersteunende processen 

Goede rapportages en dashboards zijn een essentieel onderdeel van een Warehouse Management Systeem. Mits goed ingericht en vormgegeven bieden ze het benodigde inzicht om de kwaliteit van de operatie te monitoren en in te grijpen en verbeteren waarnodig. Zonder goede managementinformatie heb je geen stuur op je operatie. Andere ondersteunende processen zijn ondermeer het kunnen genereren van de benodigde documentatie (pakbonnen, certificeringen etc) en diverse labels. Denk bij de keuze voor een WMS goed na over de behoefte aan o.a.:

 • Rapportages over o.a. voorraadniveaus en locaties, voorraadbetrouwbaarheid en bezettingsgraad, productiviteit, onderhanden werk en inzet van arbeid
 • Dashboards om processen realtime te monitoren en flow te optimaliseren
 • Exception management m.b.v. dashboards die knelpunten inzichtelijk maken 
 • Dashboard vanuit waar direct actie kan worden ondernomen
 • Het kunnen ontwerpen en vormgeven van documenten en labels
 • Het kunnen printen van documenten en labels op het juiste moment met de juiste informatie

Externe ondersteunende processen

Het gros van de processen van een magazijn speelt zich binnen de muren af maar soms valt er veel winst te behalen in de processen daarbuiten indien er met externe vervoerders gewerkt wordt of het een grote site betreft. Denk daarbij aan: 

 • Het kunnen aanmelden van zendingen bij diverse externe vervoerders
 • Plannen en toewijzen van dockdeuren en slottijden
 • Managen van leveranciersvoertuigen op het terrein

Het artikel "Inzicht en controle over alle logistieke processen" downloaden?

  Benieuwd wat SCEX WMS GUIDE voor jou kan betekenen?