Skip to main content

Mechanisatie en WMS

Wharehouse management systeem (WMS)

In steeds meer magazijnen vind je toepassingen van mechanisatie. Met de inzet van mechanisatie worden manuele handelingen door machines uitgevoerd. Vormen van mechanisatie zijn bijvoorbeeld automatische palletmagazijnen, conveyors, buffersystemen, verticale liftsystemen, sorteersystemen en miniloads.

Mechanisatie en WMS

De keuze voor mechanisatie heeft vaak als doel om de inzet en afhankelijkheid van arbeid te verminderen en daarmee loonkosten te reduceren, om ruimte te besparen door compact op te slaan en om doorlooptijd te verkorten. Gebruik van gemechaniseerde oplossingen draagt verder vaak bij aan het verhogen van de kwaliteit en de leverbetrouwbaarheid.

Mechanisatie is vooral goed toepasbaar bij goed voorspelbare en gestandaardiseerde processen met hoge volumes en een zekere mate van regelmaat. Ook is belangrijk dat producten qua maatvoering, gewicht, stevigheid en stabiliteit kunnen worden vervoerd, opgepakt en opgeslagen met behulp van machines. Belangrijk nadeel van mechanisatie is het gebrek aan flexibiliteit. Als assortimenten of orderprofielen veranderen bijvoorbeeld.

Gemechaniseerde oplossingen

Gemechaniseerde oplossingen maken voor de besturing veelal gebruik van een Warehouse Control System (WCS). Zo’n WCS vormt dan samen met het Warehouse Management System (WMS) de besturing van een logistieke operatie. Op basis van business rules en realtime gegevens zorgt het WCS voor het balanceren, beheren en monitoren van taken van deze gemechaniseerde systemen en grijpt het in bij uitzonderingen.

De meeste gemechaniseerde DC’s kennen een besturingsarchitectuur die uit meerdere lagen bestaat en waarin elk niveau in de besturingshiërarchie een gedefinieerde rol heeft. Op het hoogste niveau van de controlehiërarchie vinden we traditioneel het Warehouse Management System (WMS) waarin de business regels worden vastgelegd en dat zorgt voor de planning van activiteiten. Het WMS fungeert als he brein van een DC en wordt doorgaans gekoppeld aan het ERP.

Wat nieuwer zijn de zogenaamde Warehouse Execution Systems. Veel WES omvatten bijna alle functies die ook in een WCS zijn opgenomen en kennen daarnaast een beperkt aantal functies van een WMS. Beschouw een WES als een lichte versie van een WMS. WMS, WCS en WES overlappen elkaar voor bepaalde functies en het is behoorlijk complex om de verschillen goed te duiden. Het WMS fungeert als het brein van de operatie en organisatie, geeft aan wat er moet gebeuren en geeft die instructies door aan de mensen en middelen. Het WCS zorgt voor de vertaling van deze instructies naar machines. Het WES is een combinatie van die twee met het zwaartepunt in de aansturing van de uitvoering. Steeds meer leveranciers van WMS-oplossingen bieden ook WCS-functionaliteit en andersom geldt ook: leveranciers van gemechaniseerde oplossingen bieden in hun applicaties ook meer en meer WMS-functionaliteit aan.

“Het Rituals DC waarin SCEX het mechanisatie advies heeft verzorgd wat heeft geresulteerd in de AutoStore van Swisslog”

““SCEX heeft Rituals prima ondersteund tijdens het WMS selectie proces. Te beginnen bij het opstellen van de functionele eisen en wensen waaraan een modern WMS/WCS moet voldoen voor een hoog-geautomatiseerd magazijn.””

Mark HoppenbrouwersMark Hoppenbrouwers – Supply Chain Director Rituals

Het whitepaper: Mechanisatie en WMS downloaden?

    Benieuwd wat SCEX WMS Guide voor jou kan betekenen?