Skip to main content

Meer grip met een WMS

 

Iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor het bewaken en optimaliseren van de effectiviteit en efficiëntie van logistieke operaties weet hoe uitdagend het is om voortdurend actueel inzicht te hebben in de prestaties op de werkvloer, om overzicht ten houden over alle processen en om de inzet van mensen en middelen te optimaliseren.

Monitoring met dashboards

Een WMS helpt daarbij onder andere in de vorm van dashboards waarbij real time kan worden meegekeken ‘in de operatie’ en waar aan de hand van standaard-rapporten een helder overzicht kan worden getoond van bijvoorbeeld de voortgang van het werk, productiviteit, openstaande taken, geplande ontvangsten etc. In steeds meer WMS-en kan er worden doorgeklikt om zo in te kunnen zoomen op een specifiek detail en vandaaruit indien noodzakelijk actie te ondernemen.

Business regels

Naast de monitoring is een belangrijk onderdeel van een WMS de aansturing van processen. Deze aansturing vindt veelal plaats op basis van zogenaamde business rules waarbij op basis van  prioriteiten in de bedrijfsvoering wordt bepaald hoe de afloop van processen eruit moet zien, hoe taken worden verdeeld, hoe prioriteiten moeten worden gesteld etc. De businessregels worden  vastgelegd in de blauwdruk die als basis dient voor de manier waarop het WMS wordt ingericht en gaat functioneren.

De vijf hoofdprocessen die door een WMS bestuurd worden zijn:

1.Inbound
2.Outbound
3.Rewarehousing
4.Ondersteunende processen (in- en extern)

Inbound

De processen rond inbound bestaan uit de inkomende goederen- en informatiestromen van leveranciers (en hun transporteurs) en uit die rond retouren van klanten. Een WMS kan ondersteunen op diverse onderdelen. Hieronder wat voorbeelden voor zowel het plannen en ontvangen als het inslaan en wegzetten.

Plannen en ontvangen

 • Opstellen van de ontvangstplanning;
 • Ontvangen en verwerken van een vooraanmeldingen (DESDADV en/of ASN);
 • Ontvangst en registratie van ladingdragers;
 • Controleren op aantallen, kwaliteit etc. (gericht en/of steekproefsgewijs);
 • Ontvangst, statusvastlegging (bijv. quarantaine) en verwerken van retouren;
 • Genereren van labels;

Inslag en wegzetten

 • Ontvangen artikelen naar een specifieke zone of opslaglocatie dirigeren en daarbij rekening houden met opslagkarakteristieken en -restricties van zowel locaties als producten (bijvoorbeeld maximale belading van een palletstelling);
 • Bepalen van de optimale locatie gebaseerd op logistiek profiel (o.a. omloopsnelheid);
 • Efficiënt combineren met andere logistieke taken (zoals het picken
  van een volle pallet na het voltooien van een wegzettaak
  op een nabij gelegen locatie).

Outbound

Belangrijke onderdelen van de outbound processen) zijn onder meer orderpicken, consolideren, verpakken, laden en plannen van uitgaande leveringen. De inrichting en mate van complexiteit van deze processen kan per bedrijf erg verschillen. Hoe meer complexiteit, hoe groter de toegevoegde waarde van een WMS. In het geval er bijvoorbeeld robots of sorteerinstallaties worden ingezet is het belangrijk dat een WMS goed kan communiceren met deze ‘machines’.

Belangrijke functionaliteit rond outbound zijn onder meer:

 • Plannen ven organiseren van logistieke taken;
 • Combineren van verschillende pickmethodieken
  (bijvoorbeeld order-, batch-, cluster-, multiclient-, multizonepicking);
 • Simultaan of flexibel inzetten van pickmethodieken in verschillende pickgebieden;
 • Picktaken toewijzen rekening houdend met Material Handling Equipment
  (bijvoorbeeld pompwagens, pickkarren, hef- en reachtrucks en AGV’s);
 • Intelligentie om picktaken slim te plannen en/of clusteren;
 • Optimaliseren van de belading van de ladingdragers (pallets, rolcontainers etc.);
 • Aansturing van werkzaamheden op paktafels;
 • Aansturen en registeren van Value Added Logistics (VAL);
 • Controleren op aantallen en kwaliteit (gericht en/of steekproefsgewijs);
 • Genereren en printen pakbon en/of versturen DESADV/ASN;
 • Consolideren;
 • In- en verpakken van producten;
 • Aansturen en registreren van het laden van vrachtauto’s.

Rewarehousing

Rewarehousing is een verzamelnaam voor alle logistieke processen die bijdragen aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden om goed te kunnen werken in een magazijn. Het gaat hierbij kortom om alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de uitgangspunten te creëren om efficiënt en foutloos te kunnen werken. In de visie van SCEX is het bijvoorbeeld belangrijk dat die tijdbesteding voor de afwikkeling van outbound processen wordt geminimaliseerd, immers daarmee kan de cut-off tijd zo ver mogelijk naar achteren worden geschoven en kan ze de levertijd naar klanten worden geminimaliseerd.

Belangrijke processen in het kader van rewarehousing zijn onder meer:

 • Aanmaken, plannen en toewijzen van verplaatstaken;
 • Actief en passief replenishment (o.a. ordergestuurd, threshold);
 • Locatiebeheer in combinatie met het optimaliseren van de bezettingsgraad van de verschillende opslaggebieden;
 • Herpositioneren van voorraad o.b.v. geactualiseerde rotatiekenmerken;
 • Vrijmaken van locaties om geplande inkomende zendingen efficiënt te kunnen verwerken;
 • Inrichten van actie- en promotiestraten;
 • Cycle counting, integratie van teltaken in picktaken en
  wall-to-wall tellingen.

Ondersteunende processen 

Goede rapportages en dashboards zijn een essentieel onderdeel van een WMS. Mits goed ingericht en vormgegeven bieden ze het benodigde inzicht om de kwaliteit van de operatie te monitoren en zo nodig in te grijpen en bij te sturen. Zie het WMS als het brein van je operatie en dashboards en rapportages als de zintuigen die je helpen de grip op processen en werkzaamheden te vergroten:

 • Rapportages over o.a. voorraadniveaus, voorraadbetrouwbaarheid,
  productiviteit, onderhanden werk;
 • Dashboards om processen realtime te monitoren en op basis
  van ‘exception management’ afwijkingen tonen;

Andere belangrijke ondersteunende processen zijn bijvoorbeeld:

 • Het kunnen ontwerpen en vormgeven van documenten en labels
 • Het kunnen printen van documenten en labels op het juiste moment met de juiste informatie

Buiten de processen tussen de muren van een magazijn valt er veelal ook de nodige winst te behalen in de aanpalende gebieden.  Denk daarbij aan:

 • Aanmelden van zendingen bij vervoerders;
 • Plannen en toewijzen van dockdeuren;
 • Managen van voeruigen op het terrein.

Het artikel "Meer grip met een WMS" downloaden?

  Benieuwd wat SCEX WMS GUIDE voor jou kan betekenen?