Skip to main content

Meer grip met WMS

 

Bijna elk WMS zorgt ervoor dat medewerkers in het primaire logistieke proces op geautomatiseerde wijze worden aangestuurd, waardoor er meer controle ontstaat over de operatie en organisatie.

Voor degenen die onbekend zijn met WMS-systemen, kan het moeilijk zijn om de volledige reikwijdte van een WMS te begrijpen. Daarom hebben we een opsomming gemaakt van de belangrijkste processen waarbij een WMS potentieel ondersteuning kan bieden.

De door een WMS ondersteunde processen variëren van het plannen van goederenontvangst tot het verzenden ervan naar klanten. De belangrijkste processen worden hieronder beschreven.

De vijf hoofdprocessen die door een WMS bestuurd worden zijn:

1.Inbound
2.Outbound
3.Rewarehousing
4.Intern ondersteunende processen
5.Extern ondersteunende processen

we hieronder.

Inbound

Inbound processen betreffen alle inkomende goederen- en informatiestromen. Zowel die van de leverancier als de te ontvangen retouren van klanten. Rondom de inbound subprocessen goederenontvangst, controleren en wegzetten (put-away) kunnen WMS systemen ondersteunen op diverse onderdelen, waaronder:

 • Verwerken van een vooraanmeldingen, DESDADV en/of ASN
 • Registratie van diverse logistieke eenheden en ladingdragers
 • Controles op hoeveelheid, kwaliteit en andere variabelen zoals temperatuur of THT (gericht of steekproefsgewijs)
 • Genereren van ontvangstlabels
 • Verwerken van retourzendingen
 • Wegzetten/put-away: het slim verplaatsen van ontvangen voorraad naar een specifieke zone, pick- en/of bulklocatie
 • Rekening houden met diverse opslagkarakteristieken en -restricties van zowel locaties als artikelen
 • Slotting: het bepalen van de optimale picklocatie gebaseerd op rotatiekenmerkenen om orderpickafstanden te minimaliseren
 • Dubbelspel: het efficiënt combineren van diverse logistieke taken (bijvoorbeeld het picken van een volle pallet na het voltooien van een wegzettaak op een
  nabij gelegen locatie)

Outbound

Outbound processen omvatten alle goederen- en informatiestromen, met belangrijke aspecten zoals het verzamelen, consolideren, verpakken van artikelen en het plannen van diverse logistieke activiteiten. De inrichting van deze processen kan sterk variëren per bedrijf, aangezien factoren zoals klanttype, assortiment en orderkenmerken grotendeels bepalen hoe het proces het beste kan wordenvormgegeven. Hoe complexer het geheel, hoe belangrijker de sturende rol van een WMS. Aan een WMS kunnen diverse eisen worden gesteld, waaronder:

 • Slim plannen van logistieke activiteiten om de inzet van arbeid te minimaliseren
 • Slim balanceren van onderhanden werk
 • Diverse pickmethodes toepasen zoals order-, batch-, cluster-, multiclient- en multizone picking.
 • Simultaan of flexibel inzetten van pickmethodes in verschillende pickgebieden
 • Toewijzen van picktaken met inachtneming van de diversiteit aan Material Handling Equipment (MHE), zoals palletwagens, pickkarren, heftrucks en reach trucks
 • Intelligentie om picktaken slim te plannen en/of clusteren
 • Aansturing van goederenstromen naar pakstations en het aansturen van verpakactiviteiten
 • Organiseren Value Added Logistics (VAL) of Value Added Services (VAS)
 • Controles op hoeveelheden en kwaliteit (gericht of steekproefsgewijs)
 • Genereren, printen en versturen van (digitale) documenten en/of labels
 • Consolideren: het samenvoegen van verschillende zendingen of orders tot één geconsolideerde zending of lading
 • Integratie met gemechaniseerde oplossingen en applicaties
  voor het verzenden van goederen

Rewarehousing

Rewarehousing is een overkoepelende term voor de logistieke processen die bijdragen aan optimalerandvoorwaarden in een magazijn, zoals het aanvullen van picklocaties (replenishment), voorraadverplaatsing, locatieoptimalisatie en inventarisatieprocessen. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om efficiënt en foutloos te kunnen werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Actieve en passieve replenishment volgens diverse strategieën
 • Locatiebeheer en optimalisatie van de bezettingsgraad
 • Opzetten en beheren van een efficiënt locatietoewijzingssysteem op basis van productkenmerken envraag
  Het creëren en toewijzen van verplaatstaken
 • Implementatie van voorraadstrategieën zoals FIFO en FEFO
 • Inrichten van actiezones en andere (tijdelijke) gebieden voor snelle toegang tot polulaire artikelen
 • Integratie van inventarisatietaken in diverse processen
 • Integratie van cycle counting in de diverse logistieke
  activiteiten

Interne ondersteunende processen 

Effectieve rapportages en dashboards zijn cruciale componenten van een Warehouse Management Systeem. Indien correct opgezet en ontworpen, bieden ze het noodzakelijke inzicht om de kwaliteit van de operatie te bewaken en, indien nodig, in te grijpen en te verbeteren. Zonder betrouwbaremanagementinformatie ontbreekt de controle over de operatie. Andere ondersteunende processenomvatten het ontwerpen en onderhouden van vereiste documentatie (pakbonnen, certificaten, etc.) endiverse labels. Overweeg zorgvuldig de behoefte aan onder andere:

 • Rapportages over onderwerpen zoals voorraadniveaus en locaties, voorraadbetrouwbaarheid en bezettingsgraad, productiviteit, onderhanden werk en personeelsinzet en -productiviteit
 • Dashboards voor realtime monitoring van processen en optimalisatie van de voorstroming
 • Exception management met behulp van dashboards die knelpunten inzichtelijk maken
 • Dashboard vanuit waar direct actie kan worden ondernomen
 • Het ontwerpen en vormgeven van documenten en labels
 • Het kunnen afdrukken van documenten en labels op het juiste moment met de juiste informatie

Externe ondersteunende processen

Het merendeel van de magazijnprocessen vindt plaats binnen de magazijnmuren, maar soms is er aanzienlijke winst te behalen in processen daarbuiten, vooral wanneer er intensief met externevervoerders wordt samengewerkt. Overweeg bijvoorbeeld:

 • Het kunnen aanmelden van zendingen bij diverse externe vervoerders
 • Coördinatie en communicatie met vervoerders en over verzend- en ontvangstvereisten
 • Integratie met Transport Management Systemen (TMS) om verzendkosten te optimaliseren en de beste vervoerders te selecteren
 • Plannen en toewijzen van docks en tijdslots
 • Het beheren van wachttijden voor vrachtwagens om
  congestie op het terrein te minimaliseren en de
  doorstroming te verbeteren

Het artikel "Meer grip met WMS" downloaden?

  Benieuwd wat SCEX WMS GUIDE voor jou kan betekenen?